Roser Masip

06 maig 2013

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Roser Masip_BarcelonaAcademyofArt

Doctora en Belles Arts (1994), per la Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts amb la tesi “El pintor Francesc d’A. Galí i Fabra. Nova visió pedagògica de l’ensenyament artístic “. Qualificació “Cum Laude”.

Graduada en Arts Aplicades i Oficis Artístics (1988), per l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics “Llotja” de Barcelona, en l’Especialitat de “Esmalt al foc sobre metall i orfebreria”Des de 1986 és professora d’Entrada de l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics “Llotja” de Barcelona (actualment en excedència) i actualment és professora al Dep de Dibuix de la Facultat de Belles Arts, a la Universitat de Barcelona.

Ha publicat diversos capítols de llibres, llibres i revistes referits a l’àmbit de recerca que desenvolupa, relatiu a l’ensenyament i aprenentatge del dibuix. A més ha presentat diverses comunicacions i ponències a congressos nacionals i internacionals. Forma part com a investigadora en diversos grups d’Innovació Docent i participa activament en grups de recerca.

Dirigeix tesis doctorals entorn de la línia d’investigació referida a l’ensenyament i aprenentatge del dibuix, així com de temàtiques relatives a diferents àmbits del dibuix.

Imparteix anualment diversos cursos de Màster (Direcció i Gestió d’Empreses de Moda, Facultat d’Econòmiques UB), Postgraus (Dibuix del Natural. Nivell Superior – Funcions del Dibuix en el Vestuari Escènic i la Moda, Facultat de Belles Arts, UB) i cursos monogràfics relacionats a diversos temes vinculades al Dibuix.

Ha format part en qualitat de membre de Dret de la Comissió Promotora per a l’elaboració i verificació del Títol de Grau en Belles Arts (Graduat en Belles Arts) per la Universitat de Barcelona (2008).

Ha col·laborat com a investigadora en el Department of Painting and Sculpture del MOMA de Nova York. Recerca dirigida a publicacions i catàlegs d’exposicions.

Col·labora també amb diversos Museus, entre ells el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×