El mètode Sight-Size

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

BcnAcademyofArt_Sight-Size

A la Acadèmia d’Art de Barcelona s’utilitza, en part de les seves classes, el mètode d’observació del natural denominat Sight-Size. Un mètode d’ensenyament basat en l’exactitud del dibuix aconseguida per la comparació del model real amb l’obra. La traducció del terme seria “observació de la mida”, entenent això com l’estudi i la intenció de respectar a mida l’objecte apreciat. La finalitat d’aquest mètode és entrenar l’ull perquè sigui capaç d’apreciar les diferències entre el/la model i la seva representació sense necessitat d’utilitzar elements externs de mesura.

BcnAcademyofArt_Sight-Size_1

Els estudiants progressen a través d’una sèrie d’exercicis que inclouen el dibuix amb carbonets, el dibuix i pintura de motlles de guix, el dibuix i pintura del model al natural, i de natures mortes. El mètode exigeix ​​que els estudiants completin cada tasca fins que l’instructor les aprovi per poder passar a la següent (aprenentatge sistemàtic).

El Sight-Size és un mètode que permet donar vida a imatges amb una sensibilitat especial, fidel a la vida, que resulta especialment útil en la representació de retrats i obres figuratives.

Objectius

  •  Aconseguir traslladar una imatge de forma realista a un suport de paper o tela sense usar elements de mesura mecànics.
0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×