Visats

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Un visat d’estudis li permet quedar-se i estudiar a Espanya així com realitzar activitats d’investigació o formació, participar en un programa de mobilitat d’alumnes (ensenyament secundari o batxillerat), realitzar pràctiques no laborals o prestar un servei de voluntariat. Als ciutadans de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa no se’ls exigeix cap autorització o visat per residir, estudiar, treballar o realitzar aquestes activitats a Espanya.

BcnAcademyofArt_Visados

IMPORTANT: Els estudiants admesos com a tals en un altre estat membre de la Unió Europea poden cursar o completar els seus estudis a Espanya sense necessitat de visat (Art. 44 del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril). Aquesta exempció també és aplicable als seus familiars. En el termini d’1 mes des de la data d’arribada a Espanya hauran de sol·licitar la corresponent Autorització d’Estada (model EX-00) a l’Oficina d’Estrangers de la província on resideixin.

  1. Si els estudis són inferiors a 90 dies, s’expedirà un visat de visitant de curta durada o Visa Schengen, sempre que la nacionalitat del visitant exigeixi un visat d’entrada a Espanya.
  2. Si els estudis tenen una durada de més de tres mesos, cal tramitar un visat específic d’estudis.

Consulteu al Consolat d’Espanya al vostre país d’origen els requisits per a la sol·licitud del visat d’estudiant a Espanya. També podeu consultar aquesta informació al web del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya. El tràmit de sol·licitud del visat d’estudiant l’ha de realitzar directament l’interessat.

El Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya, a Madrid, examina els expedients de sol·licitud, per la qual cosa les gestions poden trigar més d’un mes des del moment en què l’interessat presenti tota la documentació.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×