Condicions

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

La reserva de plaça està condicionada al pagament d’un dipòsit no reemborsable.

Els pagaments del curs podran realitzar-se mitjançant transferència bancària o Paypal

La manca de pagament en la data requerida pot implicar la pèrdua de la plaça.

L’import del curs inclou l’avaluació i altres materials del curs. Acadèmia d’Art de Barcelona no es fa responsable de qualsevol pèrdua provocada per la cancel·lació del curs per causes alienes.

Les sol·licituds acceptades seran confirmades a través del correu electrònic i els formularis d’inscripció hauran d’enviar abans de l’inici del curs.

A menys que s’indiqui el contrari, no hi haurà devolució de l’import del curs per cancel·lacions rebudes dins dels deu dies hàbils següents a la data d’inici del curs. Les cancel·lacions han de ser sol·licitades per escrit a info@academyofartbarcelona.com.

La Acadèmia d’Art de Barcelona es reserva el dret de fer els canvis necessaris en el calendari del curs i el contingut del mateix, o de cancel·lar un curs a causa de circumstàncies fora del seu abast. En aquest cas la responsabilitat es limitarà a la devolució dels imports pagats fins al moment per l’alumne.

La Acadèmia d’Art de Barcelona garanteix la contractació de models professionals amb una trajectòria provada. En cas de falta d’assistència o baix rendiment d’un model, l’Acadèmia farà el possible per solucionar els inconvenients ocasionats.

Tots els drets de propietat intel·lectual en els materials subministrats en els cursos estan subjectes a drets d’autor i són propietat de la Acadèmia d’Art de Barcelona i/o institucions col·laboradores, quedant prohibida la seva còpia.

Les classes no podran filmar sense el consentiment previ per escrit de la Acadèmia d’Art de Barcelona. Acadèmia d’Art de Barcelona es reserva el dret d’excloure al/s estudiant/s en cas de mostrar una conducta

irrespectuosa, abusiva o amenaçadora sense tornar-li els diners abonat fins al moment de la seva expulsió.

Limitacions de responsabilitat

En cap cas la Acadèmia d’Art de Barcelona es responsabilitza de qualsevol acte perjudicial o incompliment per part dels seus treballadors, llevat que el comportament sigui raonablement previsible i evitable. Així mateix, la Acadèmia d’Art de Barcelona no es fa responsable de qualsevol pèrdua soferta per l’alumne causa de robatori, furt, incendi o qualsevol altra causa, excepte en el cas que la pèrdua s’atribueixi únicament a la negligència dels treballadors del centre. La Acadèmia d’Art de Barcelona no es responsabilitza de les opinions expressades pels tutors ni dels consells donats o els punts de vista expressats pels professors en la realització dels cursos.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×