Ajuts i beques

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Ajudes pròpies

Bases

La Barcelona Academy of Art oferirà 6 ajuts propis per als estudiants del programa intensiu que superin l’aprovació de la direcció de l’Acadèmia per a exercir les tasques especificades per aconseguir el benefici econòmic.

L’ajuda consistirà en l’exempció de pagament d’un trimestre lectiu.

Els ajuts només estaran disponibles quan el nombre d’alumnes matriculats sigui superior a 10.

Participació

Per ser considerats, els candidats que hagin sol·licitat plaça per a un programa intensiu hauran d’enviar un mail a info@academyofartbarcelona.com. La Barcelona Academy of Art els proporcionarà un formulari de sol·licitud que serà el que tindran en compte per assignar les ajudes als estudiants indicats.

Descripció de les beques

 1. Assistent en l’estudi
 • L’alumne encarregat de l’assistència, serà la mà dreta dels professors i s’encarregarà de preparar els estudis i espais docents abans de cada classe perquè tot estigui al seu lloc i preparat per poder iniciar les classes en les millors condicions.
 • El / L’assistent en l’estudi haurà de ser una persona organitzada, proactiva i responsable. Haurà de ser creatiu / ai tenir facilitat per solucionar imprevistos de manera ràpida i eficaç, perquè aquests no afectin al desenvolupament de l’activitat docent.
 • S’atorgarà 1 beca d’assistent, per la qual cosa el/la alumne/a becat/da s’haura de comprometre i realitzar les seves tasques al llarg del curs acadèmic (del 30 de setembre de 2013 al 23 de juny de 2014).
 • El termini de sol·licitud d’aquesta beca finalitzarà l’1 de setembre de 2013 a les 00:00 h.
 • La direcció de la Barcelona Academy of Art contactarà amb el/la alumne/a becat/da per comunicar-li la decisió.
 • La decisió de la Barcelona Academy of Art serà irrefutable.
 1. Blogger
 • El bloc de la Barcelona Academy of Art és un espai d’intercanvi d’informació entre els membres de l’acadèmia (professors, personal de l’organització i alumnes) i la resta de la població. Volem donar a conèixer la nostra activitat, el nostre treball, el dia a dia a l’Acadèmia i les coses que ens agraden, ens inspiren i ens envolten.
 • S’atorgaran 2 beques de blogger, per la qual cosa els/les alumnes/as becats/des s’hauran de comprometre i realitzar les seves tasques al llarg del curs acadèmic en el període que els correspongui:
  1. Del 30 de setembre de 2013 al 17 febrer 2014.
  2. Del 18 de febrer al 23 de juny de 2014.
 • El / la blogger ha de tenir habilitats per escriure i expressar-se correctament, i haurà de demostrar domini del llenguatge artístic i passió per les arts i la cultura. Haurà de ser hàbil en la navegació per internet per nodrir el blog amb contingut interessant (notícies, links a altres blogs, fotografies, etc). Els posts han d’incloure regularment fotografies i/o vídeos i s’hauran de publicar un mínim de 1 post a la setmana. Es valorarà positivament si el/la alumne/a gestiona el seu propi bloc, o té experiència en l’actualització d’altres blocs.
 • El termini de sol·licitud de les dues beques de blogger finalitzarà l’1 de setembre de 2013 a les 00:00h.
 • La direcció de la Barcelona Academy of Art contactarà amb els/les alumnes/as becats/des per comunicar la seva decisió.
 • La decisió de la Barcelona Academy of Art serà irrefutable.
 1. Neteja
 • L’estudiant que es beneficiï d’aquesta ajuda serà l’encarregat de la neteja i ordre de l’estudi abans i després de cada classe. Recollirà, netejarà i ordenar tots els materials utilitzats i s’encarregarà de deixar els espais impecables per poder treballar en unes condicions òptimes.
 • S’atorgaran 3 beques anuals de neteja, de manera que els/les alumnes/as becats/des hauran de comprometre i realitzar les seves tasques al llarg del període que se’ls assigni dins del curs acadèmic:
  1. Del 30 de setembre al 20 de desembre de 2013.
  2. Del 7 de gener a 28 de març de 2014.
  3. Del’1 d’abril al 23 de juny de 2014.
 • El termini de sol·licitud de les beques de neteja finalitzarà l’1 de setembre de 2013 a les 00:00 h.
 • La direcció de la Barcelona Academy of Art contactarà amb els/les alumnes/as becats/des per comunicar-los la decisió.
 • La decisió de la Barcelona Academy of Art serà irrefutable.

Qualsevol situació no prevista en les presents bases serà resolta per la Barcelona Academy of Art

Beques

Residències Artístiques

Idiomes

 • Intercat oferta cursos de català de tots els nivells, presencials i a distància i de diferent temporalitat principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes. El curs bàsic de català és gratuït.
 • Consorci per a la Normalització Lingüística. El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza cursos de català per a adults (a partir de 16/18 anys) de tots els nivells en la majoria de poblacions de Catalunya. Els cursos d’acolliment lingüístic són gratuïts. Pel que fa als cursos de la resta de nivells, tenen descomptes per a determinats col·lectius.
 • Parla.cat. És un espai virtual d’aprenentatge que ofererix a tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. S’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència i cada nivell està organitzat en tres cursos. En la modalitat lliure, tindreu lliure accés als materials i podreu fer un aprenentatge totalment autònom. En canvi, si preferiu la modalitat amb tutoria, que és de pagament, tindreu el suport d’un tutor o tutora.
0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×