Estudiants

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

En aquest apartat els estudiants i futurs estudiants de la Acadèmia d’Art de Barcelona podran consultar tota la informació relacionada amb l’accés, matriculació, calendari, visats, termes i condicions i els beneficis que ofereix el carnet d’estudiant de la BAA.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Veure més