Curs intensiu d'escultura

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Primer any d’estudis – Dibuix (especialitat escultura)

El dibuix és la manera més ràpida d’entrenar la mirada en la recerca de la precisió de les proporcions i el gest. Part de les assignatures del primer any dins del programa d’escultura seran de dibuix. L’escultura és, entre altres coses, dibuix en l’espai. D’aquesta forma és important saber mesurar, veure i precisar en l’observació dels elements que volem representar en escultura.

BarcelonaAcademyofArt_EsculturaModelado

Durant l’horari de dibuix se seguirà el programa de dibuix de model al natural, mentre que durant l’horari d’escultura, en el primer trimestre es començarà amb la representació d’objectes inanimats, que ajudaran l’alumne a centrar-se en la tècnica. Un cop adquirits els conceptes bàsics l’alumne s’introdueix en l’escultura amb el model en viu, començant pel retrat i seguint amb la figura humana de cos sencer de mida mitjana. Es farà sempre èmfasi en el mètode de construcció. El programa d’escultura es reserva l’última setmana de cada trimestre a l’aprenentatge de la realització de motlles, donant l’oportunitat a cada alumne de poder conservar els seus exercicis.

Segon any d’estudis

Un cop assolits els objectius del primer any, es desafia l’estudiant a realitzar projectes de majors dimensions i de llarga durada. Aquests exercicis li permetran fer una anàlisi més rigorosa de la figura, aprendre a construir estructures sòlides capaços de sostenir figures de grans dimensions i motlles més complexos.

Graduado en Dibujo y Escultura

Alguns dels exercicis que es realitzaran seran la construcció d’un tors a mida real, una figura sencera a mida 3/4 i, com a projecte final de programa, una figura sencera a mida real.

Objectius

  • Entrenar la mirada per ser rigorós / a.
  • Aprendre la tècnica del dibuix en l’espai.
  • Aprendre el procés de construcció del retrat.
  • Aprendre el procés de construcció de la figura sencera.

Horaris


  • De dilluns a divendres (dissabte opcional) d’11:00 a 14:00h i de 15:00 a 19:30h.

HorariGrupACAT

  • De dilluns a divendres (dissabte opcional) de 9:30 a 14:00h i de 15:00 a 18:00h.

HorariGrupB_CAT


Hores lectives

Hores lectives
3 mesos 6 mesos 9 mesos
Hores 420h (+72h dissabtes) 840h (+144h dissabtes) 1260h (+216h dissabtes)

Preu

Preus
3 mesos 6 mesos 9 mesos
Preu 2.640€ 5.280€ 7.000€
0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×