Cursos regulars

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

BcnAcademyofArt_CursosRegulares

El projecte d’acadèmia previst i presentat estarà pautat segons un mètode acadèmic i pedagògic del finals del segle XVIII, ideat per Charles Bargue en col·laboració amb Jean-Léon Gérôme, fent especial incidència en una sèrie d’exercicis didàctics d’aprenentatge de l’observació i les tècniques de representació que els docents hem pogut experimentar i practicar.

L’ensenyament acadèmic està basat en el concepte d’imitació de models “de l’antic” i “del natural”, és a dir, de l’estatuària clàssica de l’antiguitat fins al model viu humà.

La manera de procedir per a l’adquisició d’aquests coneixements basats en el dibuix, és seqüenciada gradualment en un programa que proposa començar pel dibuix d’estampes, seguit de la còpia de guixos fins arribar a la representació de la natura morta, alternant amb la pràctica del dibuix de model viu al natural. Amb una finalitat pedagògica i ordenada en cada un dels passos, l’alumne estudiant d’art ha d’anar passant i superant fins acabar el programa i obtenir així un títol graduat propi de l’escola a partir del segon any d’estudis.

L’ascens a cada nivell d’estudi depèn de la finalització amb èxit del nivell anterior. D’aquesta manera, el programa s’adapta al ritme i necessitats de cada individu i no imposat en el context d’un grup d’estudi.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Veure més