Escultura

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Sabent que “escultura” significa art de modelar, tallar o esculpir en fang, pedra o fusta, i que alhora són molts els estils diferents que es poden emprar, el programa d’escultura de la Acadèmia d’Art de Barcelona està basat en l’aprenentatge de la tècnica i del llenguatge de l’escultura realista i naturalista, entroncant amb la sòlida tradició figurativa catalana i espanyola dels segles XIX i XX.

BcnAcademyofArt_Escultura

El programa proporciona, a través del modelatge en fang i del dibuix, les eines fonamentals per prosperar en l’art de l’escultura figurativa, ajudant a que l’alumne desenvolupi una mirada rigorosa capaç de jutjar i resoldre les seves pròpies preguntes.

El nostre objectiu és incitar l’estudiant a desenvolupar al màxim les seves capacitats artístiques i tècniques sent crítics amb el seu propi treball i qüestionant les preguntes adequades en cada estat del projecte escultòric.

L’escultura és dibuix en l’espai, de manera que l’alumne haurà d’aprendre primer els conceptes d’encaix, gest i proporció i saber observar de manera precisa allò que veu per a posteriorment traduir en una obra volumètrica. És essencial que els estudiants integrin el procediment en el qual es basa el programa de dibuix per entendre el mètode escultòric de la Acadèmia d’Art de Barcelona. Per tant, es dedicaran tres hores diàries a la pràctica del dibuix. Només quan l’alumne aconsegueixi fer un dibuix de valors amb tota la seva riquesa de canvis, serà capaç d’entendre la varietat de formes, moviments i subtileses que hi ha en un cos amb infinitat de punts de vista.

BcnAcademyofArt_Escultura_1

La metodologia emprada ajuda a que l’estudiant se senti segur abans de cada nou pas, així, cada decisió que prengui en el procés escultòric serà l’encertada. Això li proporcionarà confiança respecte a la seva obra.

A través de l’entrenament de l’anàlisi visual l’alumne aconseguirà representar amb exactitud allò que veu i, conseqüentment, tenir un major control de la seva obra. Una vegada adquirida aquesta habilitat l’artista serà lliure per decidir com representar la realitat.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×