Dibuix

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

A la Acadèmia d’Art de Barcelona entenem “dibuix” com una paraula que, si bé pot anar més enllà de tot pensament artístic, és un concepte que pot ser variadíssim depenent de múltiples circumstàncies pròpies de l’artista. Reduint però, el sentit adquirit pel dibuix en el terreny de les Belles Arts, no el podem desvincular de tres factors importants: el gràfic, pel que té de disciplina i ofici, el descriptiu, en la seva relació de professionalització i el simbòlic, en consonància amb el tret comunicatiu que ha d’adoptar un artista.

BcnAcademyofArts_Dibuix_CV

El dibuix, de la mateixa manera que la pintura, és doncs, una forma d’expressió gràfica, que compleix l’objectiu de representar imatges, plasmant i descrivint al mateix temps certes idees i conceptes com a llenguatge universal.

El dibuix és un acte mental i intel·lectual, base de totes les disciplines artístiques i impera en molts camps de creació en la modalitat de les arts visuals. Es tracta d’una abstracció de la nostra ment que permet fixar l’aparença de la forma, ja que l’ull només percep masses acolorides de diversa intensitat.

Representa un aprenentatge llarg i continuat, sent la seva trajectòria infinita i il·limitada. A dibuixar s’aprèn dibuixant, i a pintar pintant. La pràctica és fonamental, però ningú seria artista si al mateix temps no es pensa i raona.

“Per aprendre a dibuixar primer cal aprendre a veure. Per aprèn a veure és primer cal aprendre a mirar. Per aprendre a mirar és primer cal aprendre a saber de buscar quan mirem. Per entendre el que veiem és necessari aprendre els principis bàsics relacionats en com veure. Dibuixar és un procés simple d’interpretar gràficament el que veiem i el que coneixem. El coneixements i l’habilitat d’aprendre són els factors responsables dels bons dibuixos. La pràctica és la responsable dels millors dibuixos.“

Basic Rendering: Effective Drawing for Designers, Artists and Illustrators” (1991)
Robert W. Gill

BcnAcademyofArts_Dibujo2

El dibuix és la base central de la bona pintura i escultura figurativa. Des de la Acadèmia d’Art de Barcelona donarem molta importància a assentar les bases necessàries per aconseguir representar allò que estem veient, sabent captar i transmetre l’emoció que cada artista interpreta de la realitat observada.

És important començar de manera simple, diferenciant i estructurant els múltiples llenguatges que ofereix el dibuix com a forma d’expressió. De la mateixa manera que en les matemàtiques es comença amb la suma abans que la resta i la multiplicació, i s’avança en matèria quan els conceptes estan consolidats, es començarà així doncs per un dibuix de precisió lineal, de menys a més complex, fins a arribar al dibuix de clarobscur de tacat amb diferents valoracions tonals.

Amb aquesta pràctica del dibuix, l’alumne aprendrà amb el temps a saber veure, analitzar, precisar i definir allò que observa, afectant al seu control i capacitat per entendre la forma i sabent representar correctament, havent assimilat conceptes de proporció, gest i composició entre d’altres. Adquirirà alhora un control tècnic del mitjà utilitzat, en el cas del dibuix, el carbó, llapis, cretes, guixos, etc. I coneixerà també l’ordre establert en el seu procés exacte, així com conceptes concrets d’anatomia, física de la llum i la seva traducció de valors en els objectes.

0 Flares Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×